Projektering, besiktning och dokumentation av fibernät

Vi är oberoende konsulter med lång bakgrund inom stadsnät och/eller telekom
som uteslutande jobbar med etablering och förvaltning av stadsnät.

Etablering och förvaltning av fiberbaserade kommunikationsnät

Vi är oberoende konsulter med lång bakgrund inom stadsnät och telekom. Våra kunder är stadsnät och nätägare främst inom den offentliga sektorn. Vi jobbar även tillsammans med entreprenörer i branschen som saknar egna resurser för projektering.

Vi kan både vara en långsiktig partner eller en projektresurs för utbyte av ideér och jämförelser med andra lösningar. Oavsett behovet så är vi en komplett leverantör av tjänster inom vårt verksamhetsområde.

Aktuellt